ФІТОТЕРАПІЯ - ЛІКУВАННЯ ЛІКАРСЬКИМИ РОСЛИНАМИ

Головна сторінка

Енциклопедія лікарських рослин

Фітотерапія

Народна медицина

Народні рецепти для лікування

Виберіть букву, з якої починається назва лікарської рослини:

-А- -Б- -В- -Г- -Д- -Е- -Є- -Ж- -З- -І- -И- -Й- -К- -Л- -М- -Н- -О- -П- -Р- -С- -Т- -У- -Ф- -Х- -Ц- -Ч- -Ш- -Щ- -Ю- -Я-
мед

Виды меда

ингаляции

Ингаляции

кожные болезни

Кожные заболевания

народные средства

Народные средства для детей

 
 
 
 
 

Збирання лікарських рослин

Рослинну лiкувальну сировину одержують з лiкарських рослин, зiбраних у вiдповiдну пору року i приготовлених у певний строк i у вiдповiдних умовах. Збирання кожної лікарської рослини здійснюється відповідно до її специфічності за сприятливих метеорологічних умов i в різний час доби.

Час доби для збирання лікарських рослин

Нинi встановлено, що сонячне освiтлення, температура, добовi цикли, фаза розвитку рослин, якiсть грунту мають особливе значення для обмiну речовин у рослинах i бiосинтезу в них бiологiчно активних сполук, а також для їх розподiлу в рiзних частинах рослин – коренях, листi, квіткax, плодах. Рано вранці листя дурману значно багатше на алкалоїди, нiж надвечiр. Протилежне вiдмiчено для iнших активних речовин – в наперстянці вночi розпадається глiкозид, тому листя її збiднюється на фiзiологiчно активнi речовини. Саме тому зiбране пiсля обiду листя дигiталiса (наперстянки) багатше на глiкозиди, нiж зiбране вранці. Як правило, алкалоїднi рослини у затiнку мiстять менше алкалоїдiв.

Простеживши бiохiмiю рiзних фаз розвитку рослини, нинi встановлено науково обгрунтованi строки збирання їх з метою одержання найбагатшого на активнi речовини врожаю. Цi перiоди року дуже часто збiгаються iз строками, що згадуються у фольклорi: одну траву слiд збирати на Георгiв день, другу – на Іванів день, а третю – на день Святої Богородицi.

Місце для збирання лікарських рослин

Є райони, де пролiсок повнiстю позбавлений терапевтично активного алкалоїда галантамiну, в деяких районах ромашка не має свого основного елемента, який надає їй лiкувальних властивостей,- хамазулену; є мiсцевостi, де плоди шипшини найбагатшi на вітамін С, тодi як в iнших районах вміст цього вітаміну в плодах шипшини мiзерний, i т.ін.

Ручний та механізований методи збирання лікарських рослин

Збирають лікарські рослини вручну або механiзовано. При ручному збираннi свiжi стебла, квiтки, бруньки, корiння, гiлки тощо складають у вiдповiдну тару: ящики, корзини, мiшки i т. д. З лікарськими рослинами треба поводитись обережно, щоб вони не зiм'ялись, не пошкоджувались при перевезеннi до мiсця, де буде розпочата пiдготовка сировини чи сушiння її.

Вiдповiдно до виду рослини i її рослинних opганів, iз яких потрiбно одержати лiкувальний засiб, необхiдно дотримуватись збереження вимог, характерних для кожної лiкарської рослини. З моменту зiбрання в рослинi вiдбуваються процеси, якi треба правильно спрямовувати, щоб одержати якiсну лiкарську сировину, що забезпечить найсприятливiший терапевтичний ефект. При збираннi лікарських рослин основною турботою є збереження мiсць, де вони ростуть. Для цього необхiдно дотримуватися певних правил. Насамперед слiд залишати окремі екземпляри для розмноження, щоб бути впевненим в результатi майбутнього збирання наступного року. Число таких екземплярiв визначається конкретними умовами. Якщо збирається надземна частина, то нi в якому разi не можна виривати рослину з корiнням.

Трави збирають вiдповiдними iнструментами – ножицями, ножами, спецiальними пристосуваннями для збирання ромашки та ін. Один з методiв збереження природних заростей дикорослих лiкарських рослин – це перiодична експлуатацiя рiзних їх дiлянок.

Збирання лікарських рослин та їх активні речовини

В рослинному органiзмi постiйно вiдбуваються бiохiмiчнi процеси, отже, збирати окремі органи рослини слiд тодi, коли в них нагромаджено найбiльшу кiлькiсть лiкувальних речовин. Для цього необхiдно дотримуватись таких правил:

а) квiтки збирати перед повним їх цвiтiнням, а не пiсля того, як вони вiдцвiтуть, i ні в якому разi не при утворенні плодiв;

б) листя збирають тiльки тодi, коли воно повнiстю розвинуте, має природний колiр, не поїдене комахами i не пошкоджене. Багато з них не можна рвати з черешками;

в) стебла вiдрiзають завдовжки до 20 см вiд верхiвки стебла до кореня, нi в якому разi їх не можна зривати (виняток становить лише кульбаба, стебла якої збираються разом з коренем). Не слiд збирати стебла, квiтки на яких ще не розквiтли або вже вiдцвiли. Taк само стебла i листя повиннi зберiгати свій природний вигляд і колір;

г) кору віддiляють вiд призначених для вирубування дерев навесні, коли починає рухатись ciк (перед розвитком листя). Використовують кору тiльки здорових, не пошкоджених гiлок. При очищеннi кори не можна домiшувати деревину з гiлок. Звичайно заготовляють кору вiд гілок молодих дерев;

д) бруньки вiдрiзають в перiод ix розвитку. При збираннi не слiд до них торкатись руками, а вiдрiзати так, щоб вони падали прямо в корзину, в якiй будуть перенесенi до мiсця сушiння;

е) насiння i плоди звичайно збирають безпосередньо перед повним їх достиганням. У рослин, плiд яких має вигляд коробочки або стручка, насiння збирають перед їх розтрiскуванням;

є) пiдземнi частини рослин (корінь, кореневище, бульби) збирають навесні, коли вегетацiйний перiод ще не почався, або восени, коли він вже закінчився. Корiння лікарських рослин викопують спецiальними копачками дуже уважно, щоб не поранити i не подрiбнити. Корiння i кореневища деяких лiкарських рослин викопують на першому роцi, а iншi – пiсля другого або третього року їx життя. Придатний для викопування коренів час - пiсля дощу або навесні, коли тане cніг i грунт стає м'яким. Після того корені миють проточною водою i відразу ж очищають. Великі ріжуть на шматочки певного розмiру, а деякi залишаються цiлим. Дрiбнi корiнцi зразу ж закопують для майбутнього урожаю наступного року.

Цi правила слiд виконувати при збираннi свiжої рослинної сировини, враховуючи особливостi окремих рослин i умови, вiд яких залежить нагромадження активних речовин за перiодами вегетацiї.

Щоб визначити, коли саме треба збирати певну рослину або й частину, тобто коли рослина знаходиться у «фармакологiчнiй зрiлостi» - мiстить найбiльшу кiлькiсть активних речовии, потрiбно простежити кiлькiсне їx накопичення протягом цього вегетацiйного перiоду.

Якщо активна речовина належить до групи вуглеводів, наприклад слизисті речовини, сировину (зокрема, корінь алтеї) збирають восени, бо саме тодi пiдземна частина рослини дуже багата на резервнi речовини. Але якщо активнi елементи входять у групу вторинних продуктiв (наприклад, алкалоїди), то ця вимога їx не стосується. Корiння беладонни теж ду же багате на крохмаль, але вміст алкалоїдiв у них найбiльший пiд осінь. Велике значения має те, в якiй частинi дня починається збирання рослинної сировини. Встановлено, наприклад, що бiологiчна активнiсть листя наперстянки вночi знижується, оскiльки в цей час глiкозиди розпадаються, а вдень знову пiдвищується внаслiдок того, що активно вiдбувається бiосинтез глiкозидiв. Bін досягає максимуму в пiсляобiднi години. Цей час найбільш придатний для збирання листя наперстянки.

бадан

Народные средства от всех болезней

иммунитет

Иммунитет

растения

Энергия растений

 
 
 
 

 

настои фитонциды холестерин антицеллюлитный массаж камни

Настои, настойки и отвары трав

Фитонциды

Холестерин

Массаж против целлюлита

Лечение камнями

лечение медом пшеница пророщенная лимонник диета йога

Лечение медом

Пророщенная пшеница

Препараты для иммунитета

Средиземномо- рская диета

Йога для настроения

лечение цветом глина аюрведа волосы пыльца

Лечение цветом

Лечение глиной

Аюрведа

Укрепление волос

Цветочная пыльца

 
Обратная связь: info@fitovita.com.ua © Все права защищены. 2010 год