ФІТОТЕРАПІЯ - ЛІКУВАННЯ ЛІКАРСЬКИМИ РОСЛИНАМИ

Головна сторінка

Енциклопедія лікарських рослин

Фітотерапія

Народна медицина

Народні рецепти для лікування

Виберіть букву, з якої починається назва лікарської рослини:

-А- -Б- -В- -Г- -Д- -Е- -Є- -Ж- -З- -І- -И- -Й- -К- -Л- -М- -Н- -О- -П- -Р- -С- -Т- -У- -Ф- -Х- -Ц- -Ч- -Ш- -Щ- -Ю- -Я-
мед

Виды меда

ингаляции

Ингаляции

кожные болезни

Кожные заболевания

народные средства

Народные средства для детей

 
 
 
 
 

Сушіння лікарських рослин

травиВ деяких лiкарських рослинах пiд впливом ензимiв пiд час сушiння змiнюється хiмiчний склад активних речовин. Iнодi такі змiни бажанi, а в iнших випадках шкiдливi.

Консервування і стабілізація лікарських рослин

Деякi лікарські рослини не пiдлягають консервуванню через те, що вони мiстять речовини, які розкладаються під час цього процесу: кореневища чоловiчої папоротi, стебла конвалiї, деякi трави, що мiстять ефiрнi олiї, та iн. Iз них, поки вони ще свiжi або вiдразу як тiльки висохнуть, можна готувати чаї, вiдвари чи iншi лiкарськi форми.

Бiльшiсть лікарських рослин пiдлягае консервуванню. При цьому ставиться за мету iнактивувати ензими, якi мiстяться у свiжому рослинному матерiалi i пiд дiєю деяких лiкарських речовин в травах розпадаються.

Чому змінюється склад лікарських рослин під час сушіння?

Певний час пiсля того, як вiдокремили рослинний орган, він продовжує жити, незважаючи на те, що в тканинах не вiдбувається iстиннний обмiн речовин. Глибокi змiни в них починаються пiсля значної втрати вологи в процесi в'янення, при якому клiтини поступово вiдмирають. Так, у зiбраних травах ензиматичнi процеси вiдбуваються доти, доки вони мiстять достатньо вологи. Пiд час в'янення або сушiння спостерiгається спонтанний розпад найбiльш нестiйких речоовин. Ясно, що вiд змiн, якi настають при перетвореннi свiжих росли в суху сировину, залежать й кориснi та лiкувальнi властивостi, а також їх терапевтична дiя.

Iнодi склад лікарських рослн пiд час їx сушiння змiнюється з iнших причин: вiдбуваються окислювальнi процеси або рецимiзацiя (при повiльному сушiннi в листi 6еладонни лiвообернений гiосцiамiн перетворюеться на атропiн).

Активнiсть ензимiв значною мiрою залежить i від концентрації водневих iонiв у клiтинах. Вони досить активнi при рН мiж 7 i 10 – алкалоїдне середовище. Деякi ензими активнi i в кислому середовищі.

Iнодi розпад лiкарських речовин, який вiдбувається пiд дiєю ензимів у свiжiй траві пiдвищує й фармакологiчний ефект, в iнших випадках такі змiни не бажанi. Так, наприклад, 6iльш до6роякiсну м'ятну олiю можна одержати з листя м'яти, яке перед дистилюванням пролежало 12 год – за цей час у ньому вiдбулись деякi бiохiмiчнi змiни. Утворення кумаринiв у свiжiй траві жовтого 6уркуну, перетворення вiдновлених форм (редукованих) aнтрахіонів у кopi крушини в антрахiнони пiд дiєю окислювальних ензимiв, гiдролiзний розпад глікозиду синегрину в гірчичному насінні, внаслідок чого виділяється гірчична олiя, тощо – результат ензиматичних процесiв, якi необхiднi для досягнення лiкувального ефекту зазначеної сировини. В iнших випадках цi процеси призводять до розпаду лiкувальних речовин i навіть до зникнення їх лiкувального ефекту. Вплив ензимiв небажаний на трави, що мiстять нестiйкi речовини (наприклад, листя наперстянки шерстистої, 6еладонни, житнi рiжки та iн.).

Отримання стабілізованої рослинної сировини

Ензиматичнi процеси не вiдбуваються при iнактивацiї ензимiв, в результатi яких одержують так звану стабiлiзовану сировину. 3 цiєю метою використовують рiзнi способи консервування: обробляють свiжу сировину в замкненому просторi гарячою спиртовою або хлорооформною парою, пiсля чого вона пiдлягає сушiнню.

Використовують також водяну пару або окрiп, якщо при цьому не змiнюється склад сировини (6уль6и зозулинця на короткий час занурюють у киплячу воду, де i ста6iлiзуються, завдяки цiй операцiї утворюеться клей iз крохмалю, наявного в них). У стабiлiзованiй сировинi ензимнi процеси не відновлюються. Стабiлiзацiя згаданими методами являє собою радикальний спосiб консервування трав, але він економiчно невигiдний i тому вiддають перевагу консервуванню за допомогою сушiння. При цьому свiжi рослини втрачають воду, а вміст ензимiв не знижується, тiльки затримується перебіг хімічних реакцій.

При зволоженнi сухої сировини в нiй знову створюються умови для активiзацiї ензимiв i перебiгу процесiв розпаду. Деякi вчені вважають, що одержанi iз сухої сировини а6о свiжих рослин лiкарськi форми – дистильована ароматична вода, настойка, екстракт та iнші бiльш доосконалi i лiкувальний фактор їх сталiший.

Нинi одержують i iншi ста6iльнi форми – дисперснi (екстракти сировини у вигляді сухих порошків), рiзнi новогаленовi препарати, чистi речовини, видiленi з рослин. Чистi речовини швидко дiють, до6ре з6ерiгаються i дають змогу контролювати притаманний лiкувальний ефект, але фiтотерапевти не завжди вiддають їм перевагу. Залежно від мети встановлюють найбiльш придатну лiкарську форму. Взагалi, в сировинi неможливо зберегти незмiнним хiмiчний склад свiжої лікарської рослини.

Важливо при сушiннi i консервуванні трав не допустити значної втрати активних компонентiв i зберегти їх лiкувальну стабiльнiсть.

Сушіння лікарських рослин

Перед сушiнням свiжi рослиннi частки добре очищають. З пiдземмних opганів видаляють механiчнi домiшки, для чого їx на короткий час занурюють у проточну воду i сильно струшують. Якщо таким чином корені i кореневища не очистити, то в сировинi значно збiльшиться вмicт мiнеральних речовин, що знизить й якiсть.

Деякi кopeнi (алтеї, солодки), за вимогою Фармакопеї СРСР Х видання, перед сушiнням слiд очистити, що дуже легко зробити вiдразу ж пiсля викопування їх з грунту. Надземнi частки перед сушiнням перебирають, видаляючи частки iнших рослин, що потрапили при збираннi. Сушити лікарські рослини слiд не пiзнiше як через 5-6 год пiсля збирання. В кiнцi сушiння свiжа трава перетворюється на суху, яка являє собою стабiльну лiкувальну сировину. При правильному сушiннi в сировинi зберiгаються дiючi речовини, вона не чорнiє i не ферментується. Kpiм того, все повинно вiдповiдати характеру i дiючим компонентам рослини.

Сушiння повинне вiдбуватися швидко, при добрiй вентиляції. Повiльне сушiння призводить до загнивання рослин, а швидке без вентиляцiї – до розпаду дiючих речовин, що мiстяться в рослинах, i втрати лiкувального ефекту. Особливо швидко потрiбно сушити соковиті плоди, якi мiстять вiтамiни. При цьому температуру можна пiдвищити до 70-90 С – в таких випадках значна частина вітамінів зберiгаеться. Швидко треба сушити i сировину, яка мiстить глiкозиди, особливо таку, як наперстянка, а також сировину, що мiстить алкалоїди (при температурi 50 С). При такiй температурi i добрiй вентиляцiї досягається висушування без змін лікувального складу рослини.

Сушарки для сушіння лікарських рослин

Сушiння може вiдбуватися в природних умовах з вентиляцiею або за допомогою сушильних апаратiв. Перевагу вiддають сушiнню в сушарках. Нинi використовують спецiальнi сушарки-камери, канальнi, тунельні, елеваторні сушарки, вакуум-сушарки та ін., які мають пристрої для регулювання температури. Вона повинна вiдповiдати виду рослинного органа та характеру дiючого компонента.

Оптимальна температура для сушiння трав – 50 С. Встановлено, що при такiй температурi дiя ензимiв слабшає або зовсiм припиняється. Починати сушiння трав можна при вищiй температурi, яку потiм знижують до 50 С. При сучасному розвитку технiки створено сушильнi апарати, в яких трави перевертаються за допомогою ультразвуку, сушiння здiйснююеться внаслiдок швидкої змiни тиску тощо. При сушiннi в таких апаратах можна досягти повного збереження складових компонентiв i бiохiмiчних властивостей свiжої рослини.

Природне сушіння лікарських рослин

Природне сушiння лікарських рослин надто повiльне. Проводиться воно на вiдкритому повiтрi або в напiвзакритих чи закритих примiщеннях з активною вентиляцiею. За таких умов добре висушування матерiалу досягається в районах iз сухим i теплим клiматом. Свiжi трави розкладають тонким шаром на сiтчастих полицях. Бiльшiсть iз них сушать у затiнку. Вiд дій прямих сонячних променiв зелене листя та барвистi квiтки знебарвлюються – стають жовтими, блiдими та iн. На вiдкритому сонячному світлі можна сушити ті рослинні частки, які не містять барвникiв – насння, корені, кору тощо.

Рослини, що мiстять ефiрнi олiї, сушать повiльно в природних умовах. Їх розстеляють товстiшим шаром i сушать при температурi не вище 25-30 С. В таких умовах пiд час сушiння сировини вміст ефiрних олiй збiльшується, їx якiсть полiпшується.

Повiльно можна сушити сировину, компоненти якої характеризуються стабiльнiстю або погано пiддаються ензимному розкладу. Сушiння триває доти, доки рослини не стануть ламкими i не втратять своєї еластичностi. У процесi сушiння трави втрачають воду i водночас значно зменншують свою масу: бруньки – до 60%, листя – до 75%, стебла – до 70%, кора – до 40%, кopeнi i кореневища – до 65%, плоди – до 60%.

Операціїї з висушеними лікарськими рослинами

Висушенi лікарські рослини пiддають таким операцiям:

1. Видаленню пожовклих, гнилих i дуже пошкоджених частин рослин, а також iнших рослин та мiнеральних домiшок – пiску, землi, камінців і т.д.

2. Досушуванню, якщо вмiст вологи перевищуе норму, зазначену в фармакопеї або стандартi.

3. Сортуванню за якiстю згiдно з призначенням для потреб аптеки або промислового виробництва. У процесi сушiння не слiд допускати пересушування сировини. Пересушене листя, квiтки, бруньки перетираються i перетворюються на порох при пакуванні. Дрiбнi плоди i насiння використовують в аптечнiй мережi або в промисловостi нарiзаними або змолотими на порошок. 3 цiєю метою використовують спецiальнi рiзальнi машини, млинки, сита та iн. Для бiльшої зручностi, щоб запобiгти втратам, деяку сировину – листя, квiтки, кopeнi i кореневища – пресують.

Такий метод не застосовують для шкiрястого листя, дрiбних квіток (ромашка), деяких кореневищ i коренів. Пресування дає змогу запобiгти плiснявiнню сировини, вологiсть якої не перевищуе допустимих меж.

бадан

Народные средства от всех болезней

иммунитет

Иммунитет

растения

Энергия растений

 
 
 
 

 

настои фитонциды холестерин антицеллюлитный массаж камни

Настои, настойки и отвары трав

Фитонциды

Холестерин

Массаж против целлюлита

Лечение камнями

лечение медом пшеница пророщенная лимонник диета йога

Лечение медом

Пророщенная пшеница

Препараты для иммунитета

Средиземномо- рская диета

Йога для настроения

лечение цветом глина аюрведа волосы пыльца

Лечение цветом

Лечение глиной

Аюрведа

Укрепление волос

Цветочная пыльца

 
Обратная связь: info@fitovita.com.ua © Все права защищены. 2010 год