ФІТОТЕРАПІЯ - ЛІКУВАННЯ ЛІКАРСЬКИМИ РОСЛИНАМИ

Головна сторінка

Енциклопедія лікарських рослин

Фітотерапія

Народна медицина

Народні рецепти для лікування

Виберіть букву, з якої починається назва лікарської рослини:

-А- -Б- -В- -Г- -Д- -Е- -Є- -Ж- -З- -І- -И- -Й- -К- -Л- -М- -Н- -О- -П- -Р- -С- -Т- -У- -Ф- -Х- -Ц- -Ч- -Ш- -Щ- -Ю- -Я-
мед

Виды меда

ингаляции

Ингаляции

кожные болезни

Кожные заболевания

народные средства

Народные средства для детей

 
 
 
 
 

Фiтотерапiя – лікування лікарськими рослинами

фитотерапияФiтотерапiя – прикладна бiологiчна наука, яка має cвоє мiсце в комплексному лiкуваннi деяких захворювань. Фiтотерапiя займається науково обгрунтованим лiкуванням лiкарськими рослинами. Для лікування використовують також їх частини у свiжому або висушеному виглядi, одержані з них соки.

У фітотерапії використовують спиртові, водні, спиртово-ефiрні, олiйні, глiцеринові та iнші настойки, які виготовлюють за технологiями, которі забезпечують присутнiсть якомога бiльшої кiлькості бiологiчно активних речовин, що мiстяться в рослиннiй сировинi. В сучасних умовах розвитку фітотерапія має доказану наукову базу.

Фітотерапія – результат досвіду минулих поколінь

У повсякденнiй практицi фiтотерапевти спостерiгають результати траволiкування i перевiряють досвiд минулих поколiнь, збирають нові данi, пов'язують їх з сучасними поглядами в областi медицини, доповнюють їх i збагачують. За останні десятирiччя фітотерапія поставлена на наукову основу.

Зокрема, розширені фітохімічні дослідження трав, розробляються методи визначення вмісту в них дiючих речовин, вивчаються механiзми їх утворення, простежуються зовнiшнi i внутрiшнi фактори, якi впливають на якiсний i кiлькiсний їх вміст, та ін.

Культурні лікарські рослини в фітотерапії

У минулому народна медицина використовувала тiльки дикорослi рослини. Нинi через зменшення природних запасiв дедалi бiльше вводять в культуру лiкарськi рослини. Культивування лiкарських рослин дає можливiсть з допомогою агробiологiчних методiв i селекції вирощувати сорти з високим вмістом активних речовин, вітамінів, ензимiв, мiкроелементiв та ін. Таким чином, перелік кількісного вмісту лікувальних складових частин можна фiксувати в тiсних межах, тодi як у дикорослих видiв мiнливiсть набагато бiльша i безмежна.

Порівняльні дослідження біохімічного складу лікарських рослин

При порiвняльному дослiдженнi бiохiмiчного складу рослин можуть бути встановленi подiбнi за хiмiчним складом i лiкувальною дiєю, що дозволяе при потребi замiняти одну рослину iншою з метою досягнення бiльшого ефекту, а також запобiгати застосуванню дорогої завезеної трави. Так, замiсть кopeнів iпекакуани (Radix Ipeccacuanhae) застосовують кopiнь i квiти первоцвiту (Radix et Frores Primulae), замiсть листя i плодiв сени (Radix et Fructus Sennae) – кору крушини (Cortex Frangulae).

Фітотерапія – лікування травами – більш фізіологічна

Тепер установлено, що в людському органiзмi вiдбуваеться майже 15000 бiохiмiчних реакцiй, 5000 з них визнають основними. Якщо вci цi реакції проходять нормально, в органiзмi вiдбувається правильний обмiн речовин, який i є ознакою того, що органiзм здоровий. У протилежному випадку функцiї вiдповiдних клiтин, тканин i opганів порушуються i вони починають хворiти. Спочатку порушенi функції можуть бути компенсованi регулюючими механiзмами органiзму i вони не будуть помiченi. Пізнiше з'являється хворобливий стан, який вже потребує зовнiшньої допомоги.

Для гармонійного перебігу обміну речовин навіть тільки в клітинах необхідна участь цілого ряду хімічних речовин, вітамінів, ензимiв, мiкроелементiв. Людський організм сприймає їx найприродніше у вигляді продуктів рослинних клітин, що побудовані i функціонують подібно до тваринних клітин. Саме тому методи лікування травами i їx біологічно активними елементами фізіологічніші, ніж сучасна хіміотерапія.

Сильна та слабка дія лікарських рослин

При лiкуваннi травами потрiбно знати, що активнi речовини деяких рослин, наприклад наперстянки шерстистої i беладонни, сильнодiючi, тодi як речовини ромашки або м'яти мають слабку дiю. Трави з м'якою дiєю не токсичнi i можуть застосовуватись тривалий час при хронiчних захворюваннях.

Сильнодіючі рослини рекомендуються з метою швидкого i значного ефекту. Рослинна сировина з м'якою дiєю застосовується з метою профiлактики або при реабiлiтацiї пiсля рiзних хвороб. Наприклад, квiти i плоди глоду призначають для запобiгання дегенеративним захворюванням серцево-судинної системи в перiод вiдновлення в домашнiх умовах, ромашку – при стiйких шлункових захворюваннях, кульбабу – при тривалому лiкуваннi ревматизму тощо. Іншi трави застосовують у виглядi ванночок, припарок, розтирань та ін. (самостiйно або в комбiнацiї з iншими природybvb лiкувальними засобами).

Побічна дія лікарських росли

Деякі з лікарських рослин мають побічну дію, через що вони стають предметом вивчення токсикології. Фiтотерапевти повиннi добре розпiзнавати їx i умiти вводити в лiкування без ризику, щоб не викликати алергiчних реакцiй i токсичних явищ.

Самолікування травами непідготовленими особами також небезпечне. Типовим є пошкодження товстого кишечника вiд тривалого i неправильного застосування рослинної сировини з послабляючою дiєю, що призводить до порушення водно-сольового обмiну, слабкостi та млявостi. При тривалому прийманні солодкового кореня можуть з'явитись набряки, брадикардiя, пiдвищення кров'яного тиску.

Сирий сік картоплi може спричинити атропiноподiбнi явища через наявність соланiну. При лiкуваннi сильнодiючими травами можна допустити передозування, що призведе хворого до дуже великої небезпеки (наприклад, при використаннi бiлої омели, наперстянки шерстистої та ін.).

Для успiшного застосування лікарських рослин необхiдно, щоб фiтотерапевти мали солiдну пiдготовку i вдосталь знань в галузi бiологiчних наук.

бадан

Народные средства от всех болезней

иммунитет

Иммунитет

растения

Энергия растений

 
 
 
 

 

настои фитонциды холестерин антицеллюлитный массаж камни

Настои, настойки и отвары трав

Фитонциды

Холестерин

Массаж против целлюлита

Лечение камнями

лечение медом пшеница пророщенная лимонник диета йога

Лечение медом

Пророщенная пшеница

Препараты для иммунитета

Средиземномо- рская диета

Йога для настроения

лечение цветом глина аюрведа волосы пыльца

Лечение цветом

Лечение глиной

Аюрведа

Укрепление волос

Цветочная пыльца

 
Обратная связь: info@fitovita.com.ua © Все права защищены. 2010 год